Elektronkus ügyintézés link

Mátraterenyei
    Közös Önkormányzati Hivatal
3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.


MT/836-2/2021.H I R D E T M É N Y
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

9/2021.(VII.15.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló 12/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelete  módosításárólSZÓLÓ RENDELETÉT

K I H I R D E T E M.


A rendelet teljes szövege az Önkormányzat Hivatalának helyiségében (Mátraterenye, Kossuth út 178.) vagy a www.matraterenye.hu weboldalon megtekinthető.


Mátraterenye, 2021. július 15.


    Urbányi Edina sk.
jegyző

Megváltozott munkaképességű emberek támogatása

NAK - Felnőttképzés

HIRDETMÉNY


Értesítem a lakosságot, hogy Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyílt ülését az alábbiak szerint tartja:


Az ülés ideje:            2021. július 14. (szerda) 16.00 óra
Az ülés helye:            Mátraterenye Községháza Tanácskozó terme
                / 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178./

NAPIRENDI JAVASLAT


1.) Településképi rendelet módosítása
Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző
2.) Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése
Előterjesztő: Gecse László polgármester
3.) Közvilágítás korszerűsítése
Előterjesztő: Gecse László polgármester
4.) Ingatlan ügyek:
4/1. ) A mátraterenyei 0136/11 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Pádár Andrea vezető-tanácsos
4/2.) A mátraterenyei 757 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző
5.) A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztató jóváhagyása
Előterjesztő: Gecse László polgármester
6.) Egyebek
7.) Javaslat 2021. évi címek és kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés)


Mátraterenye, 2021. július 8.


A Képviselő-testület ülése – a 7.) napirend kivételével – nyilvános !

Mátraterenye, 2021. július 8.

                           Urbányi Edina sk.
           jegyző

H I R D E T M É N Y


A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
BÁTONYTERENYEI JÁRÁSI HIVATALATÁJÉKOZTATJATISZTELT ÜGYFELEIET, HOGY

2021. július 7. napjától (szerda) a korábban megszokott időpontokban
az ügysegédi fogadónap biztosított.MÁTRATERENYE

 

Hétfő:8.00-12.00 óra
Szerda:12.30-15.30 óraa Polgármesteri Hivatal emeleti
Tanácstermében.

Mátraterenyei
    Közös Önkormányzati Hivatal
3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.HIRDETMÉNYMátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2021.(VI. 9.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások rendjéről


SZÓLÓ RENDELETÉT

K I H I R D E T E M.


A rendelet teljes szövege az Önkormányzat Hivatalának helyiségében (Mátraterenye, Kossuth út 178.) vagy a www.matraterenye.hu weboldalon megtekinthető.


Mátraterenye, 2021. június 9.


    Urbányi Edina sk.
jegyző


Mátraterenyei
    Közös Önkormányzati Hivatal
3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.HIRDETMÉNYMátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2021.(V.25.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló 12/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelete módosításáról


SZÓLÓ RENDELETÉT

K I H I R D E T E M.


A rendelet teljes szövege az Önkormányzat Hivatalának helyiségében (Mátraterenye, Kossuth út 178.) vagy a www.matraterenye.hu weboldalon megtekinthető.


Mátraterenye, 2021. május 25.


    Urbányi Edina sk.
jegyző

 Mátraterenyei
Közös Önkormányzati Hivatal
3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.HIRDETMÉNY
Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2021. (V. 25.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásárólSZÓLÓ RENDELETÉT

K I H I R D E T E M.


A rendelet teljes szövege az Önkormányzat Hivatalának helyiségében (Mátraterenye, Kossuth út 178.) vagy a www.matraterenye.hu weboldalon megtekinthető.


Mátraterenye, 2021. május 25.


    Urbányi Edina sk.
jegyző

Hirdetmény  - rendelete