Elektronkus ügyintézés link

Tájékoztatás a közterületi térfigyelő kamerarendszerről

Tisztelt Lakosság!

Mátraterenye Község Önkormányzata a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 9/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) döntött arról, hogy az Önkormányzat a település közigazgatási területén térfigyelő kamerarendszert működtet 2022. december 1-jétől.

  1. december 1-től 19 képfelvevő lépett működésbe az alábbi helyszínen:

sorszám

kamerák telepítésének helye

megfigyelt terület

1.

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal

3145 Mátraterenye, Kossuth út 178. Kossuth út felöli homlokzat

hivatal bejárata, Kossuth út északi irány

2.

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal

3145 Mátraterenye, Kossuth út 178. Kossuth út felőli homlokzat

hivatal bejárata, Kossuth út déli irány

3.

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal

3145 Mátraterenye, Kossuth út 178. hátsó homlokzat

Szent István park hátsó parkoló

4.

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal

3145 Mátraterenye, Kossuth út 178. hátsó homlokzat

Szent István park szökőkút

5.

Mátraterenyei Szent István Park oszlop

Szent István Park színpad

6.

Mátraterenyei Szent István Park oszlop

IKSZT és Polgármesteri Hivatal hátsó bejáratai

7.

Mátraterenyei Szent István Park oszlop

Szent István Park játszótér

8.

Mátraterenyei Szent István Park oszlop

Szent István Park parkoló

9.

Család -és Gyermekjóléti Szolgálat Központja

3145 Mátraterenye, Vörösmarty út 2. az épület elülső homlokzata

Család- és Gyermekjóléti szolgálat fő bejárata

Mikszáth Kálmán út irányába

10.

Család -és Gyermekjóléti Szolgálat Központja

3145 Mátraterenye, Vörösmarty út 2. az épület elülső homlokzata

Család- és Gyermekjóléti szolgálat fő bejárata Kossuth út irányába

11.

Család -és Gyermekjóléti Szolgálat Központja

3145 Mátraterenye, Vörösmarty út 2.

Család- és Gyermekjóléti szolgálat oldalsó bejárata

 

 

 

az épület bal oldalsó homlokzata

 

12.

Család -és Gyermekjóléti Szolgálat Központja

3145 Mátraterenye, Vörösmarty út 2. az épület bal oldalsó homlokzata

Család- és Gyermekjóléti szolgálat oldalsó bejárata

13.

Család -és Gyermekjóléti Szolgálat Központja

3145 Mátraterenye, Vörösmarty út 2. az épület hátsó homlokzata

Család- és Gyermekjóléti szolgálat hátsó bejárata és hátsó parkoló

14.

Család -és Gyermekjóléti Szolgálat Központja

3145 Mátraterenye, Vörösmarty út 2. az épület hátsó homlokzata

Család- és Gyermekjóléti szolgálat hátsó bejárata és hátsó parkoló

15.

Család -és Gyermekjóléti Szolgálat Központja

3145 Mátraterenye, Vörösmarty út 2. az épület iobb oldalsó homlokzata

Család- és Gyermekjóléti szolgálat jobb oldalán található terület

16.

Nádújfalu Községi Sportegyesület Tekéző

3146 Mátraterenye, Kossuth út 318.

Kossuth út felőli homlokzat

2303. sz út északi irány

17.

Nádújfalu Községi Sportegyesület Tekéző

3146 Mátraterenye, Kossuth út 318.

Kossuth út felőli homlokzat

2303. sz út déli irány

18.

Művelődési Ház (Nádújfalu településrész) 3146. Mátraterenye, Kossuth út 325. oszlop

Művelődési ház bejárata

19.

Művelődési Ház (Nádújfalu településrész) 3146. Mátraterenye, Kossuth út 325. oszlop

Művelődési ház parkjában található színpad

A közterületi térfigyelő rendszer célja:

 

  1. a jogellenes magatartások megelőzése, illetve ezen magatartások kiszűrése;
  2. a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása;
  3. a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete;
  4. a bűnüldöző tevékenység segítése;
  5. a lakosság és a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések megelőzése, visszaszorítása.

A Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő kamerarendszer működésével, üzemeltetésével és kezelésével a jegyzőt bízta meg.

A jegyző a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére, üzemeltetésére és kezelésére, a felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint bármely más adat kezelésére kizárólag a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvényben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére vonatkozó Mátraterenye Község Önkormányzata Térfigyelő Kamerarendszer Szabályzatában meghatározottak szerint jogosult.

 

 

 


Mátraterenye, 2022. december 1.

Urbányi Edina sk.

jegyző

 
Csatolmányok :
Fájl letöltése :Tájékoztatás-térfigyelők.pdf[ ]145 kB