Elektronkus ügyintézés link

Mátranovák és környéke kulturális maraton – Záró cikk

Mátraterenye Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében–Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022 projekt keretében 23.916.286 Ft támogatást nyert a mátraterenyei óvoda épületének felújítására.

Mátraterenye Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 projekt keretében 3.426.389 Ft támogatást nyert a mátraterenyei 299 hrsz-on található ravatalozó épület felújítására.

Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása-2021

 

 

 

Mátraterenye Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása pályáztat kapcsán 14.935.878 Ft támogatást nyert a mátraterenyei 942 hrsz-ú út felújítására. A Támogatói okirat 2021 október 21 én kelt. Az Önkormányzat a szükséges beszerzési eljárást a kivitelező kiválasztásra vonatkozóan lefolytatta, melynek nyertese a KELI BAU Kft lett. A vállalkozási szerződés 2021. november 22-én került aláírásra. A munkaterület átadásra 2021. november 29-én került sor.

Mátraterenye Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Orvosi eszköz című, MFP-AEE/2019 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázat alapján Támogatói Okirat szerint 1.648.078  Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás elsősorban eszközbeszerzésre irányult, mely eszközök kizárólag az egészségügyi alapellátás szakszerű és zavartalan működéséhez kapcsolódhatnak. Az eszközöket a helyi igényeknek megfelelően a település háziorvosa közreműködésével válogatta össze az Önkormányzat, melyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi és szakmai követelményeknek. A beszerzett eszközök Mátraterenye Község Önkormányzatának háziorvosi szolgálatánál kerülnek használatra a szolgáltatás magas színvonalú működtetéséhez A projektről további információ a 32/362-611-es telefonszámon kérhető