Elektronkus ügyintézés link

MLSZ-MTSE

MTSE pályázat anyagai

társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány- csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI 30.) Korm. rendelet 5. § (1)
bekezdése alapján kérem, hogy Mátraterenye Nagyközségi Sportegyesület 97 - adószám: 18634503-1-12 részére a be/SFP-10688/2015/MLSZ számon
nyilvántartott sportfejlesztési programhoz kapcsolódóan a támogatási igazolást kiállítani szíveskedjenek az 1. sz. melléklet szerint.