Elektronkus ügyintézés link

HIRDETMÉNY 

 

Értesítem a lakosságot, hogy Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete következő soros, nyílt ülését az alábbiak szerint tartja: 

 

Az ülés ideje: 2023. február 15. (szerda) 16.00 óra 

Az ülés helye: Mátraterenye Községháza Tanácskozó terme 

/ 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178./ 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 

 

 1. Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének jóváhagyása 

Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző 

 

2. Mátraterenye Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének jóváhagyása 

Előterjesztő: Gecse László polgármester 

 

 3. Mátraterenye Község Önkormányzat adósságszolgálatának és hitelképességének hároméves prognózisa 

Előterjesztő: Gecse László polgármester 

 

 4. A települési képviselői tiszteletdíjakról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Gecse László polgármester 

 

 5. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Gecse László polgármester 

 

 6. A Bátonyterenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások általános iskolai körzetei kijelölésének tervezete 2023/2024. tanévre vonatkozó 

Előterjesztő: Gecse László polgármester

 

7. Egyéb időszerű feladatok 

 

 

A Képviselő-testület ülése nyilvános ! 

 

Mátraterenye, 2023. február 10. 

 

Urbányi Edina sk.

  jegyző 

 

HIRDETMÉNY


 

 

Értesítem a lakosságot, hogy a Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa soron  következő  nyílt ülését az alábbiak szerint tartja:Az ülés ideje:            2023. február 13 . ( hétfő ) 9.00 óra

Az ülés helye:            Mátraterenye Községháza Tanácskozó terme

/ 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178./


 

NAPIRENDI JAVASLAT


 

1. Mátrai Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetése

Előterjesztő: Gecse László elnök

 

2. Mátrai Önkormányzati Társulás bevételeinek és adósságszolgálatának hároméves prognózisa

Előterjesztő: Gecse László elnök

 

3. Egyéb időszerű feladatok

 

 

 

A Társulási Tanács ülése nyilvános !

 

 


Mátraterenye, 2023. február 8.

 

 


                                Urbányi Edina sk.

           jegyző  

 

HIRDETMÉNY


 

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyílt ülését az alábbiak szerint tartja:


Az ülés ideje:            2023. február 6. ( hétfő ) 10.30 óra

Az ülés helye:    Mátraterenye Községháza Tanácskozó terem

(3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.)


 

NAPIRENDI JAVASLAT


1. Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének jóváhagyása

Előterjesztő: Csikós Árpád RNÖ elnöke

 

2. Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi adósságszolgálatának és hitelképességének hároméves prognózisa

Előterjesztő: Csikós Árpád RNÖ elnöke

 

3. Egyéb időszerű feladatok


 

 

A képviselő-testület ülése nyilvános !


 

Mátraterenye, 2023. február 1.


 

Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzata

 

 

Hirdetmény-Természetes személy

HIRDETMÉNY


 

Értesítem a lakosságot, hogy Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete következő soros, nyílt ülését az alábbiak szerint tartja:


 

Az ülés ideje:            2023. január 31. (kedd) 17.30 óra

Az ülés helye:            Mátraterenye Községháza Tanácskozó terme

/ 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178./

 


NAPIRENDI JAVASLAT


 

1. Közigazgatási szerződés felülvizsgálata

Előterjesztő: Gecse László polgármester

 

2. Polgármester szabadsága

Előterjesztő: Gecse László polgármester

 

3. Mátraterenye Község Önkormányzat 2023. évi közművelődési munkatervének jóváhagyása

Előterjesztő: Gecse László polgármester

 

4. Mátraterenye Község Önkormányzat 2023. évi rendezvénytervének jóváhagyása

Előterjesztő: Gecse László polgármester

 

5. 2023/2024. évi járási start munkaprogram indítása

Előterjesztő: Gecse László polgármester

 

6. Mátraterenye település közutainak és közterületeinek tulajdonjogi rendezése

Előterjesztő: Gecse László polgármester

 

7. Egyéb időszerű feladatok


 

A Képviselő-testület ülése nyilvános !

 

 

Mátraterenye, 2023. január 26.

 

 

                               

Urbányi Edina sk.

           jegyző  

 

Hirdetmény MRNÖ ülés

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal

3145 Mátraterenye Kossuth út 178.

Tel.: 32-362-169, Fax: 362-305, e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Tisztelt Lakosok !Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2023. január 10-i hatállyal módosult.

A módosítás következtében jegyzői hatáskörben, az ingatlan rendeltetési egységek számáról - 8 napon belül - kiadott hatósági bizonyítvány alapján a többgenerációs együtt élő családok kedvezményesen vehetik igénybe a többlet gázfogyasztást, amennyiben az ingatlanban egy mérőóra van felszerelve, de az adott címen több rendeltetési egység található.A módosítás értelmében 2023. január 10-től a kérelmezett ingatlan esetében a következő feltételeknek kell megfelelni:

- az ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlan

- az ingatlanon belül több, de legfeljebb négy – tehát 2-4 - önálló, országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található.


A módosítás értelmében január 10-től a kérelmezett ingatlan esetében már nem kell figyelembe venni:


„a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint

b) egy lakások műszaki megosztására

vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek”

Az OTÉK 105. § -a alapján lakás:

105. § * (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége,

amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését. (3) * A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Ezért célszerű a hatósági bizonyítványt annak kérelmeznie, aki az egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll. ( akinek a nevére a földgáz számla szól ! )Felhívnánk azonban a figyelmet arra, hogy, a jogszabály alapján:

„ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.”


„ha ez az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a jogszabály 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.”

A hatósági bizonyítványhoz külön kérelem-nyomtatvány a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal törzshivatalánál és kirendeltségénél igényelhető.

Mátraterenye, 2023. 01. 19.

Urbányi Edina sk.

jegyző

H I R D E T M É N Y

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a

Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályának

(3070 Bátonyterenye, Városház út 2. )

 

ügyfélfogadási rendje 2022. december 5-étől – tervezetten – 2023. március 17-ig az alábbi szerint biztosított: