Elektronkus ügyintézés link

Medve észlelés

Közlemény a 2020/2021-es nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás rendjéről


Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Mátrai Önkormányzati Társulás által fenntartott Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája és Aprajafalva Bölcsődéjébe a gyermekeket a 2020/2021-es nevelési évre


Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája és Aprajafalva Bölcsődéje (3145 Mátraterenye, Kossuth út 180.)

2020. július 27.  8-15 óráig
2020. július 28.  8-15 óráig


lehet beíratni.


Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. A bölcsődei felvételi kérelem benyújtására egész évben lehetőség van, de legkorábban a kért időpont előtt 3 hónappal adható be. Ez alól kivétel a Jelentkezési napok, amikor a külön meghirdetett időpontban adható le adott év szeptemberére a kérelem.


Bölcsődei felvétel feltételei:


A felvételi kérelem benyújtásakor meg kell jelölni, hogy milyen okból kérik a gyermek bölcsődei elhelyezését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§ alapján (Gyvt.)
1.    mindkét szülő/törvényes képviselő munkavégzése miatt, ideértve a GYED, GYES melletti munkavégzést is,
2.    szülő/törvényes képviselő munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétele,
3.    szülő/törvényes képviselő nappali tagozatos képzésben való részvételeTájékoztatom Önöket, hogy a kérelemben megjelölt okokat igazolni kell!


A bölcsőde ellátási területe:


Mátraterenye, Mátranovák települések közigazgatási területe.
•     Felvételt nyerhetnek Mátraterenye, Mátranovák községben munkahellyel rendelkező szülők gyermekei.
•    Az intézménybe Mátraterenye, Mátranovák községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek nyerhetnek felvételt.
•    További szabad kapacitások esetén területi megkötöttség nélkül nyerhetnek felvételt a gyermekek.


A beiratkozáshoz szükséges okmányok:


•    a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•    a gyermek TAJ kártyája,
•    a gyermek és a szülők lakcím kártyája
•    Munkáltatói igazolás (a munkába állás időpontjáról és a munkavégzés napi időtartamáról)
•    Egyedülálló szülő esetén, egyedülállóság igazolása. /Emelt családi pótlék határozat/egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és / vagy a gyermekelhelyezést rögzítő gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által kibocsátott gyám-, illetve gondnokkirendelő határozat
•    egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás és az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása
•    igazolás a családi pótlék, a GYES, GYED, illetve a GYET, árvaellátás, stb. összegéről
•    3 vagy több gyermekes család esetén – családi pótlék határozat (MÁK-tól)
•    Sajátos nevelési igényű gyermek esetén, Szakértői vélemény
•    Jelzőrendszeri javaslat (Amennyiben rendelkezésre áll.)
•    Rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozata.
•    a gyermek házi gyermekorvosának igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható


Mentesülnek az étkezési díj fizetése alól (számukra a bölcsődei étkezés térítésmenetes):


-    A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok. (a Kormányhivatal által kiállított családi pótlékra vonatkozó igazolás alapján).
-    Azok a családok, amelyekben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2020. évben 139.184,-Ft)


A felvétel eredményéről az intézmény vezetője a szülőket a jelentkezéskor megadott elérhetőségeken értesíti,legkésőbb 2020. augusztus 14. napjáig.


Mátraterenye, 2020. július 7.


                                      Gecse László sk.
                                társulási tanács elnöke

TÁJÉKOZTATÓ

Hasznos tanácsok hőség idejéreMagyarországon a meteorológiai nyár június 1-jétől augusztus 31-ig tart, míg az úgynevezett csillagászati nyár a nyári napfordulótól egészen az őszi napéjegyenlőségig, tehát szeptember 23-ig.
A kiszáradás-veszély mindenkit érinthet, munkahelyen, otthon és akár nyaralás közben is, de a gyermekek és időskorúak fokozottan veszélyeztetettek. Néhány hasznos tanácsot adunk közre a hőség elleni védekezéshez.
Délelőtt tizenegy és délután négy óra között, ha teheti, mindenki kerülje a tűző napot, ilyenkor a szabadban fürdőzni sem ajánlott. Az idősebb emberek számára különösen fontos, hogy ne induljanak el bevásárolni vagy hosszabb gyalogos sétára a forró időszakban, tegyék ezt korán reggel, vagy késő délután. Ha azonban mégis elindul otthonról, vigyen magával 1 liter vizet.
A felnőtt szervezetnek napi 2-3 liter folyadékra van szüksége, de melegben ennél többet is fogyaszthat. A legjobb, ha szobahőmérsékletű italt iszunk, mert a jéghideg és a forró italok is megterhelhetik a szervezetet. Ne fogyasszon alkoholos, magas cukortartalmú és koffein tartalmú italokat!
A fizikai munkát végzőknek ilyen hőmérsékleti viszonyok mellett szükséges, hogy a munkáltatók elegendő hűtött folyadékot, valamint igény szerint, de legalább félóránként védőitalként 14-16 Celsius hőmérsékletű ivóvizet, vagy azonos hőmérsékletű italt, valamint az előírtaknak megfelelő pihenőidőt biztosítsanak.
A közlekedőknek is a nap okozza a legtöbb problémát. A felforrósodott autókat szellőztessük ki indulás előtt, a gyermekeket, valamint az állatokat ne hagyjuk a parkoló autóban.
Napközben tartsa az nyílászárókat csukva, használjon függönyt vagy egyéb sötétítőt, árnyékoló eszközt. Lehetőleg éjszaka szellőztessen. Csak a szükséges mértékben használjon elektromos készülékeket. Ha van légkondicionáló berendezése, ennek működtetése idején tartsa csukva az ajtót és az ablakot. A légkondicionálót rendszeresen karban kell tartani és tisztítani, hogy megelőzzük az egészségi kockázatokat. A ventillátort csak rövid ideig szabad használni, mivel kiszárítja a szervezetet.
Ellenőrizze testhőmérsékletét! Fontos tudni, ha a testhőmérséklet 38 fok fölé emelkedik, az már káros az egészségre.
Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelőorvosát, hogyan befolyásolják a gyógyszerek a folyadékegyensúlyt. A lázas betegekre különösen oda kell figyelni!

Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten. Ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerű a gyógyszereket hűtőben tárolni akkor is, ha ez nincs ráírva a dobozra! Keresse fel orvosát, ha krónikus betegségekben szenved, vagy többféle gyógyszert szed.
Összegzésképpen elmondható, a túlzott meleg, a nagy hőség odahaza, a munkahelyen, utazás közben, de még a strandon is sok-sok veszélyt rejt magában. Ezért komolyan kell venni a hőségriasztásokat, megszívlelni az országos tiszti főorvos ajánlásait, hogy kellemesen teljenek a forró nyári napok.
A nyári időszak veszélyes időjárási helyzeteiről mindig időben értesülhetnek a televíziók és a rádiók hírműsoraiból, valamint az internetes hírforrásokból, köztük az Országos Meteorológiai Szolgálat weblapjáról a www.met.hu címen.
Amennyiben a nyári időszak veszélyes időjárási jelenségeinek hatásai azt szükségessé teszik, a katasztrófavédelem közérdekű közleményt tesz közzé a médiában.

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

Mátraterenye, 2020. július 10.

 


Gecse László sk.
polgármester

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal

3145 Mátraterenye Kossuth út 178.

Tel.: 32-362-169, Fax: 362-305, e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Kutak bejelentése határidő változás

HIRDETMÉNY

Tájékoztató látogatási tilalom feloldásáról

 

Az országos tisztifőorvos 2020. június 12-én feloldotta az egészségügyi intézményekre vonatkozóan a látogatási tilalmat.

Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján Mátranovák község közigazgatási területén

2020. június 15. és 2020. július 31. napja között EBÖSSZEÍRÁSra kerül sor.

 

Valamennyi földhasználó, ingatlan tulajdonos - kül és belterületen – kötelessége az ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, valamint a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni.

Mátraterenye Község területén az ebek kötelező veszettség elleni oltására az alábbi időpontban és helyen kerül sor: